Religijny Cytat Dnia

Jeśli wierzycie w Boga, nie ma rzeczy niemożliwych.Święta Rita z Cascia
Jeśli wierzycie w Boga, nie ma rzeczy niemożliwych.Święta Rita z Cascia
Jeśli wierzycie w Boga, nie ma rzeczy niemożliwych.Święta Rita z Cascia