Kalendarz Świąt - Nadchodzące Święta Kościelne

Kalendarz Świąt - Nadchodzące Święta Nakazane 2016 / 2017


Każdego roku w kościele katolickim obchodzone są liczne święta o charakterze kościelnym. Kalendarz świąt kościelnych obejmuje wszystkie święta nakazane. Według Kodeksu Prawa Kanonicznego wierni zobowiązani są do uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele oraz inne święta nakazane. Do świąt nakazanych zaliczamy te dni świąteczne w roku, w których wierni winni uczestniczyć we Mszy Świętej oraz powinni powstrzymywać się od wszelkich prac niekoniecznych. Obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej wypełniony zostaje tylko przez czynny udział w obrządku katolickim.


15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Święto to nazywane bywa w Polsce również Świętem Matki Boskiej Zielnej i obchodzone jest 15 sierpnia, każdego roku, od V wieku. Nawiązuje do niezwykle ważnego wydarzenia w Kościele, jakim jest zabranie Najświętszej Maryi Panny do Nieba wraz z duszą i ciałem.

Święto nakazane
15 sierpnia 2016
Wniebowzięcie NMP

1 listopada - Wszystkich Świętych

Święto obchodzone 1 listopada ku czci wszystkich świętych, znanych i nieznanych z imienia. Powinien być to jeden z najbardziej radosnych dni w roku, jednak bardzo często stoi w cieniu Święta Zmarłych, które obchodzone jest 2 listopada.

Święto Kościelne
1 listopada 2016
Święto Zmarłych

25 grudnia - Boże Narodzenie - dzień pierwszy

Święto przypadające na 25 grudnia to dzień Narodzenia Pańskiego, kiedy to na świat przyszedł Syn Boży Jezus Chrystus. To właśnie na niego przez trzy tygodnie trwamy w przygotowaniach i modlitwie, aby móc w pełni przeżyć ten czas.

Święto nakazane
25 grudnia 2016
Narodzeńie Pańskie

1 stycznia - Świętej Bożej Rodzicielki

Najstarsze święto maryjne obchodzone 1 stycznia. Jest to pierwszy dzień nowego roku i dokładnie ósmy dzień po Narodzeniu Jezusa. W oktawę Bożego Narodzenia wierni dziękują Maryi za poczęcie Syna Bożego, dzięki której spełniły się obietnice, jakie zostały dane całej ludzkości.

Święto Kościelne
1 stycznia 2017
Nowy Rok

6 stycznia - Trzech Króli

Święto, które w kalendarzu widnieje pod nazwą Święto Trzech Króli w rzeczywistości ma też drugą, rzadziej używaną nazwę – Objawienie Pańskie. Wśród chrześcijan obchodzone jest 6 stycznia i ma na celu uczcić objawienie się Boga człowiekowi.

Święto nakazane
6 stycznia 2017
Objawienie Pańskie

16 kwietnia 2017 - Wielkanoc

Wielkanoc uznawana jest za najważniejsze święto w Kościele chrześcijańskim. Nazywana jest również Niedzielą Wielkanocną, Wielką Niedzielą i Zmartwychwstaniem Pańskim. Upamiętnia zmartwychwstanie Jezusa, który 2 dni wcześniej umarł za nasze grzechy na krzyżu.

Święto Kościelne
16 kwietnia 2017
Święta Wielkanocne

28 maja 2017 - Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie Pańskie to święto, które nawiązuje do wstąpienia Jezusa Chrystusa do nieba po 40 dniach od Jego zmartwychwstania. Zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Polsce możliwe jest przeniesienie święta na pierwszą niedzielę od dnia, na jakie przypada uroczystość.

Święto nakazane

15 czerwca 2017 - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Boże Ciało to uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, które w tradycji Kościelnej obchodzone jest 60 dni po Wielkanocy. Jest to uroczystość liturgiczna, podczas której czcimy Najświętszy Sakrament.

Święto Kościelne
15 czerwca 2017
Boże Ciało

Nadchodzące Święta Kościelne - Nieobowiązkowe 2016 / 2017


8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

W Kościele katolickim święto to obchodzone jest 8 grudnia każdego roku. Jest owiane wielką tajemnicą, nawiązującą do niepokalanego poczęcia Maryi, czyli dziewiczego poczęcia Syna Bożego. Została ona przez Boga zachowana od zranienia grzechem pierworodnym..

Kalendarz Świąt
8 grudnia 2016
Niepokalane Poczęcie NMP

26 grudnia - Boże Narodzenie - dzień drugi

Drugi dzień Bożego Narodzenia przypada na 26 grudnia i jest poświęcony pierwszemu męczennikowi - św. Szczepanowi. Zginął on najprawdopodobniej ok. roku 36. Był on również jednym z siedmiu diakonów, jacy zostali wybrani przez Apostołów..

Kalendarz Świąt

2 lutego - Matki Boskiej Gromnicznej

Ofiarowanie Pańskie obchodzone jest w Kościele katolickim 2 lutego i jest pamiątką ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego Syna - Jezusa w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji uroczystość ta jest znana również jako Święto Matki Boskiej Gromnicznej.

Kalendarz Świąt
2 lutego 2017
Ofiarowanie Pańskie

19 marca - Uroczystość św. Józefa

19 marca przypada uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP. Św. Józef jest w tradycji Kościoła symbolem męstwa, sprawiedliwości, pracowitości i poświęcenia. W Ewangelii przedstawiany jest jako starzec z maleńkim dzieckiem na rękach, czyli małym Jezusem.

Kalendarz Świąt
19 marca 2017
Świętego Józefa

17 kwietnia 2017 - Poniedziałek Wielkanocny

W tradycji Kościoła Katolickiego w Polsce jest znany jako lany poniedziałek. Obecnie tego dnia dla żartów polewamy się nawzajem wodą, co często stanowi czas niezwykle wyczekiwany przez najmłodszych. Jest to jednak nawiązanie do praktyk pogańskich.

Kalendarz Świąt
17 kwietnia 2017
Lany poniedziałek

4 czerwca 2017 - Zesłanie Ducha Świętego

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego w Polsce znana jest jako Zielone Świątki i przypada na 50 dzień po Zmartwychwstaniu Pańskim. Jest to dzień, który symbolizuje początek Kościoła. .

Kalendarz Świąt
4 czerwca 2017
Zielone Świątki

5 czerwca 2017 - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny

Święto maryjne, które obchodzimy w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. W Polsce swój początek ma 4 maja 1971 roku, kiedy to zostało wprowadzone do kalendarza liturgicznego przez Episkopat Polski..

Kalendarz Świąt
5 czerwca 2017
Matki Kościoła

29 czerwca - Piotra i Pawła

Kościół uroczystość Apostołów Piotra i Pawła obchodzi 29 czerwca. Jest to święto, które znane jest od 258 roku. Data ta została wybrana ze względu na przekonanie, że jest to dzień męczeńskiej śmierci obydwu uczniów.

Kalendarz Świąt
29 czerwca 2017
Piotra i Pawła
Mojżesz - Portal Katolicki
kontakt@mojzesz.pl www.mojzesz.pl
Polska