Litania Loretańska

Litania Loretańska

Litania Loretańska do Matki Bożej

Litanią do Najświętszej Maryi Panny.

Litania Loretańska ma bardzo wyraźnie zaznaczoną strukturę. Wyodrębnić możemy wstęp o charakterze błagalnym, skierowany do Trójcy Świętej, oraz następujące po nim, wezwanie do Matki Boskiej, podczas którego podkreślane są jej wszystkie cnoty. Następnie, jest część chwalebna, czyli przedstawienie Maryi, wyobrażeń o niej i jej roli w Królestwie Niebieskim. Wymienianych tytułów Maryi w modlitwie jest w sumie 49, w Polsce jest ich o jeden więcej, a mianowicie dołączono do litanii "Królowo Polskiej Korony", a po drugiej wojnie światowej przekształcono wezwanie na "Królowo Polski".

Litania Loretańska tekst

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, - módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, - módl się za nami.
Matko Chrystusowa, - módl się za nami.
Matko Kościoła, - módl się za nami.
Matko łaski Bożej, - módl się za nami.
Matko Miłosierdzia, - módl się za nami.
Matko nieskalana, - módl się za nami.
Matko najczystsza, - módl się za nami.
Matko dziewicza, - módl się za nami.
Matko nienaruszona, - módl się za nami.
Matko najmilsza, - módl się za nami.
Matko przedziwna, - módl się za nami.
Matko dobrej rady, - módl się za nami.
Matko Stworzyciela, - módl się za nami.
Matko Zbawiciela, - módl się za nami.
Panno roztropna, - módl się za nami.
Panno czcigodna, - módl się za nami.
Panno wsławiona, - módl się za nami.
Panno można, - módl się za nami.
Panno łaskawa, - módl się za nami.
Panno wierna, - módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości, - módl się za nami.
Stolico mądrości, - módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, - módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego, - módl się za nami.
Przybytku chwalebny, - módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności, - módl się za nami.
Różo duchowna, - módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, - módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, - módl się za nami.
Domie złoty, - módl się za nami.
Arko przymierza, - módl się za nami.
Bramo niebieska, - módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, - módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, - módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, - módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, - módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, - módl się za nami.
Królowo Aniołów, - módl się za nami.
Królowo Patriarchów, - módl się za nami.
Królowo Proroków, - módl się za nami.
Królowo Apostołów, - módl się za nami.
Królowo Męczenników, - módl się za nami.
Królowo Wyznawców, - módl się za nami.
Królowo Dziewic, - módl się za nami.
Królowo Wszystkich Świętych, - módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, - módl się za nami.
Królowo Wniebowzięta, - módl się za nami.
Królowo Różańca świętego, - módl się za nami.
Królowo rodziny, - módl się za nami.
Królowo pokoju, - módl się za nami.
Królowo Zakonu Serafickiego, - módl się za nami.
Królowo Polski, - módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

K:Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

Pod Twoją obronę…

Historia Powstania

Nazwa Litanii Loretańskiej pochodzi od miasta Loreto, gdzie znajduje się bazylika, w której według podań mieści się domek Matki Bożej. Źródła podają, iż Litania Loretańska powstała w wieku XII we Francji. Pierwsze wersje jednak nie zachowały się i nie przetrwały do czasów współczesnych. Od pierwszej połowy XVI wieku obowiązuje obecna wersja modlitwy. Miało to miejsce w Loreto, stąd jej nazwa. W 1581 roku papież Sykstus V nadał za odmawianie Litanii Loretańskiej przywilej odpustu. Najstarsze jej opracowanie muzyczne skomponował w 1575 roku dyrektor chóru w Loreto, Costanzo Porta. Przez kolejne wieki litania się zmieniała, dodawane były nowe wezwania: w 1675 "Królowo Różańca Świętego”, w 1846 „Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta”, w 1903 „Matko Dobrej Rady”, w 1906 roku „Matko Nieustającej Pomocy i Królowo Mariawitów”, 12 października 1923 „Królowo Polskiej Korony” (po II Wojnie Światowej zmieniono na „Królowo Polski”). W następnych latach Kościół rzymskokatolicki wprowadził tytuły: „Królowo Pokoju” w 1917 roku, „Królowo Wniebowzięta” w 1950, „Matko Kościoła” w 1980 roku oraz „Królowo Rodzin” w 1995.

Interpretacja

Litanię Loretańską można interpretować na wiele sposób. Każde słowo jest bardzo bogate w treść, warto skoncentrować się szczególnie na niektórych z nich. “Święta Maryjo módl się za nami”: Maryja jako przewodniczka, która prowadzi nas do Jezusa - swojego syna, a naszego Odkupiciela. Jest naszą Ostoją oraz Powierniczką. To do Niej zwracamy się z naszymi problemami i troskami dnia codziennego. Zawsze nas wysłucha, pomoże i wstawi się za nami. Jest Matką wszystkich swoich dzieci, czyli nas, ludzi. 50 określeń Maryi, jakie wymawiamy podczas modlitwy, to 50 wspaniałych słów, za którymi kryje się niepowtarzalna siła i znaczenie. Oto niektóre z nich: „Królowo Wniebowzięta”: Maryja pod koniec swojego życia została wzięta do Nieba wraz z duszą i ciałem. „Królowo Rodzin”: Maryi życie od samego początku do końca było przepełnione miłością, którą otaczała wszystkich ludzi. Pełna poświęcenia i oddania dla innych. To ona uczy nas, jak kochać, jak się nawzajem o siebie troszczyć. „Wieżo Dawidowa”: Maryja, jest jak forteca, to kobieta silna, pewna swojej wiary i zawsze podążająca drogą, którą wskazał Jej Bóg. Wieża Dawida, czyli schronienie dla wszystkich nas, to ochrona przed wszelkimi pokusami i niebezpieczeństwami.

Mojżesz - Portal Katolicki
kontakt@mojzesz.pl www.mojzesz.pl
Polska