Różaniec

Różaniec Święty

Różaniec jest rodzajem modlitwy, która pierwotnie znana była pod nazwą Psałterza Najświętszej Marii Panny. Jest obdarzona szczególnym znaczeniem duchowym i błogosławieństwem Kościoła. Mimo że o samej modlitwie nie ma wzmianki w Piśmie Świętym, wydarzania, na których się opiera zostały zaczerpnięte z Ewangelii i oparte na objawieniach maryjnych.

Różaniec stanowi modlitwę maryjną, co oznacza, że osoba, która go odmawia jednoczy się duchowo z matką Jezusa, co daje jej możliwość trwania w obecności Bożej. Jan Paweł II twierdził, że Maryja już za swojego życia sama niejako odmawiała różaniec poprzez kontemplację wydarzeń z życia swojego Syna.

Różaniec święty składa się z czterech grup tajemnic i koncentruje się na najważniejszych wydarzeniach z życia Jezusa Chrystusa oraz jego matki. Wyróżnia się dwadzieścia tajemnic, które dodatkowo zostały podzielone na grupy: