Jak odmawiać różaniec

Jak odmawiać różaniec?

Odmawianie różańca trzeba zacząć odczynienia znaku krzyża. Na krzyżyku odmawia się modlitwę Wierzę w Boga. Teraz można zacząć odmawiać modlitwy na koralikach: pierwszy z nich odpowiada Ojcze nasz, na następnych trzech Zdrowaś Maryjo (łącznie trzy razy). To modlitwy wstępne, co oznacza, że odmawiając je prosimy o cnoty wiary, nadziei i miłości. W przypadku, kiedy zamierzamy odmówić wszystkie tajemnice różańcowe, modlitwy wstępne mówimy tylko raz.

Przechodzimy do tajemnic różańcowych. Tych jest dwadzieścia, podzielonych na cztery grupy. Są to:

Tajemnice odmawiamy zgodnie z ustalonym porządkiem, bowiem na każdy dzień tygodnia przypada inna. I tak: Tajemnice Radosne przypadają na poniedziałki i soboty, Tajemnice Światła – czwartki, Tajemnice Bolesne -wtorki i piątki, Tajemnice Chwalebne -środy i niedziele.

Rozpoczynając odmawianie trzeba zapowiedzieć określoną część oraz Tajemnicę jako temat rozważania podczas kontemplacji oraz modlitw: Ojcze nasz, dziesięć powtórzeń Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. Przy każdym powtórzeniu Chwała Ojcu trzeba odmówić jeszcze tak zwaną modlitwę fatimską, która brzmi następująco: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.”

W trakcie odmawiania różańca dobrze jest rozważyć z Maryją wydarzenia z Ewangelii oraz naśladować zachowania Jej oraz Jezusa w naszym codziennym życiu rodzinnym oraz społecznym. W życiu ludzi zmagających się z grzechem lub nałogami modlitwa pomogła dokonać wielkich zmian, stała się dla nich liną ratunkową, która dała im siłę do przezwyciężenia wszystkich trudności.

Mojżesz - Portal Katolicki
kontakt@mojzesz.pl www.mojzesz.pl
Polska