Tajemnice Różańca

Tajemnice Różańca Świętego

Różaniec święty to modlitwa, w której istotną rolę stanowi kontemplacja. Mimo że ma ona charakter maryjny, jest ona, jak napisał Jan Paweł II w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae serce chrystologiczne. Poprawne odmawianie różańca pozwala na wyciszenie oraz odmawianie modlitwy w tym samym czasie. To sprawia, że ta modlitwa jest idealnym przeżyciem duchowym.

Różaniec święty składa się z czterech grup tajemnic i koncentruje się na najważniejszych wydarzeniach z życia Jezusa Chrystusa oraz jego matki, Maryi. Wyróżnia się dwadzieścia tajemnic, które dodatkowo zostały podzielone na grupy:

Zakłada się, że jedna część różańca, czyli jedna tajemnica, powinna być odmawiana jednego dnia. Wyznaczono również hierarchię i tak: w poniedziałek i sobotę odmawia się tajemnice radosne, we wtorek i piątek- tajemnice bolesne, w środę i niedzielę -tajemnice chwalebne, tajemnice światła - w czwartek.

Mojżesz - Portal Katolicki
kontakt@mojzesz.pl www.mojzesz.pl
Polska