Tajemnice Bolesne

Tajemnice Bolesne Różańca Świętego

Część Bolesna różańca świętego to pięć tajemnic, które skupiają się na wydarzeniach z życia Jezusa Chrystusa, które rozpoczynają bolesną drogę Zbawiciela na Golgotę po Jego śmierć na krzyżu. Cześć Bolesną powinno odmawiać się we wtorki i czwartki.

Na Część Bolesną różańca świętego składają się poniższe tajemnice:

  • 1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Ogrójcu).
  • 2. Biczowanie Pana Jezusa.
  • 3. Ukoronowanie koroną z cierni.
  • 4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.
  • 5. Śmierć na krzyżu.

Odmawiając tajemnice bolesną różańca należy skupić się oraz wyciszyć, aby móc w pełni cieszyć się oddziaływaniem tej modlitwy.

Mojżesz - Portal Katolicki
kontakt@mojzesz.pl www.mojzesz.pl
Polska