Tajemnice Chwalebne

Tajemnice Chwalebne Różańca Świętego

Część Chwalebna różańca świętego to pięć tajemnic, które skupiają się na wydarzeniach z życia Jezusa Chrystusa oraz jego matki, Maryi. Rozpoczynają się od zmartwychwstania Zbawiciela i kończą na ukoronowaniu Najświętszej Marii Panny. Część Chwalebną powinno odmawiać się w środy i niedziele.

Na Część Chwalebną różańca świętego składają się następujące tajemnice:

  • 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
  • 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
  • 3. Zesłanie Ducha Świętego.
  • 4. Wniebowzięcie Maryi.
  • 5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.

Zakłada się, że jedna część różańca, czyli jedna tajemnica, powinna być odmawiana jednego dnia. Ponadto odmówienie jednej części różańca równa się dziesięciokrotnemu odmówieniu modlitwy Zdrowaś Maryjo.

Mojżesz - Portal Katolicki
kontakt@mojzesz.pl www.mojzesz.pl
Polska