Tajemnice Radosne

Tajemnice Radosne Różańca Świętego

Część Radosna różańca odmawiana jest w poniedziałek i sobotę. Poświęcone są one głównie Maryi i wydarzeniom w jej życiu, które nastąpiły w czasie od zwiastowania do odnalezienia Jezusa nauczającego w świątyni.

Na Część Radosną różańca świętego przypada piec tajemnic. Są to:

  • 1. Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego.
  • 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
  • 3. Narodzenie Pana Jezusa.
  • 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni.
  • 5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.

Jak pisze Jan Paweł II w swojej encyklice „Redemptoris Mater”, Maryja „szła naprzód w pielgrzymce wiary”. Jest ona naszą najlepszą nauczycielką, dlatego biorąc do ręki różaniec dobrze jest rozważyć tajemnice radosne i uczyć się od niej prawdziwej wiary.

Mojżesz - Portal Katolicki
kontakt@mojzesz.pl www.mojzesz.pl
Polska