Tajemnice Światła

Tajemnice Światła Różańca Świętego

Część Świetlista (Światła) różańca świętego to pięć tajemnic, które skupiają się wokół wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa, począwszy od chrztu w Jordanie, skończywszy na ustanowieniu Eucharystii. Ten element powinno odmawiać się w czwartek.

Na Część Świetlistą składają się następujące tajemnice:

  • 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  • 2. Objawienie Siebie na weselu w Kanie
  • 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
  • 4. Przemienienie na górze Tabor
  • 5. Ustanowienie Eucharystii

Zakłada się, że jedna część różańca, czyli jedna tajemnica, powinna być odmawiana jednego dnia. Ponadto odmówienie jednej części różańca równa się dziesięciokrotnemu odmówieniu modlitwy Zdrowaś Maryjo.

Mojżesz - Portal Katolicki
kontakt@mojzesz.pl www.mojzesz.pl
Polska