Spowiedź

Spowiedź Święta

Spowiedź zwana jest inaczej sakramentem pokuty, gdyż stanowi samodzielną i sakramentalną drogę nawrócenia się, skruchy, wyznania grzechów oraz zadośćuczynieniem. Spowiedź świętą nazywa się również sakramentem nawrócenia, ponieważ w ten sposób urzeczywistnia ona nawrócenie się człowieka na nauki głoszone przez Jezusa, drogę powrotu do Boga i odwrócenie się od życia pełnego grzechu. Spowiedź stanowi również sakrament przebaczenia, gdyż poprzez wypowiedzenie rozgrzeszania przez kapłana, spowiadający się doświadcza spokoju i przebaczenia. Ponadto, spowiedź święta nazywana jest również sakramentem pojednania, gdyż to dokonuje się pomiędzy Bogiem a osobą, która wyznaje swoje grzechy.

Ważnym elementem spowiedzi jest tak zwane oskarżenie, a więc opowiedzenie kapłanowi o swoich złych uczynkach, ponieważ to na jego podstawie penitent (osoba spowiadająca się) dostępuje łaski przebaczenia.

Mojżesz - Portal Katolicki
kontakt@mojzesz.pl www.mojzesz.pl
Polska