Formuła Spowiedzi

Formuła Spowiedzi Świętej

Spowiedź święta to jeden z tych sakramentów, do którego należy się przygotować w sposób szczególny. Wyznanie własnych grzechów i słabości, przyznanie się do winy i chęć poprawy- wszystko to jest niezwykle trudne dla każdego z nas. Formuła spowiedzi jest porządek, według którego się spowiadamy. To kilka zdań, które zostały ułożone w sposób prosty i bardzo łatwy do zapamiętania. Na początku następuje przywitanie wiernego z kapłanem. Potem następuje krótka informacja od osoby spowiadającej dotycząca jego wieku, czasu ostatniej spowiedzi czy też trudności, jakie w sposób szczególny doskwierają mu każdego dnia. Kolejny krok to wyznanie grzechów, a następnie chęć poprawy. Na koniec wierzący żałuje za grzechy, a kałan odpuszcza mu grzechy. Trzeba pamiętać, że nie formuła spowiedzi, czyli każde ze słów, jakie powinno się wypowiedzieć, jest najważniejsze, a sama spowiedź- wyznanie grzechów, chęć poprawy i rozgrzeszenie. Kiedy zapomnimy którejś z kwestii, należy po prostu wsłuchać się w swoje serce.

Przykładowa Formuła Spowiedzi Świętej

Penitent: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Kapłan: Na wieki wieków Amen.
P: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
(Kapłan czyni znak krzyża i zachęca spowiadającego się do ufności w miłosierdzie Boga)
K: Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.
P: Amen.
(Penitent oświadcza, kiedy ostatni raz przystąpił do spowiedzi i przystępuje do wyznania grzechów)
P: Ostatni raz przystąpiłem do spowiedzi…, pokutę zadaną odprawiłem,
obraziłem Pana Boga następującymi grzechami: (wymienia się grzechy)
(Po zakończeniu przyznaje)
P: Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy serdecznie żałuję,
postanawiam poprawę i proszę o naukę, pokutę i rozgrzeszenie.
(Następuje pouczenie i rozgrzeszenie)

K: Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć
i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. I ja odpuszczam tobie grzechy w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
P: Amen.
K: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry. Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.
P: Bóg zapłać.

Mojżesz - Portal Katolicki
kontakt@mojzesz.pl www.mojzesz.pl
Polska