Warunki dobrej spowiedzi

Warunki dobrej spowiedzi - warunki sakramentu pokuty

Aby sakrament spowiedzi przyniósł ulgę i rozgrzeszenie warto stosować się do pięciu warunków dobrej spowiedzi. Bardzo często zdarza się, że penitenci traktują ten sakrament jednostkowo, skupiając się jedynie na wyznaniu swoich grzechów.

Na pięć warunków dobrej spowiedzi składają się:

Rachunek sumienia – jest pierwszym krokiem do spowiedzi. Od niego zależy to, w jaki sposób potoczy się cały sakrament. Powinien obejmować zarówno czyny, jak i myśli, które uznaliśmy za niedobre i z powodu których odczuwamy dyskomfort.

Żal za grzechy – za popełnione grzechy trzeba wyrazić skruchę. Kiedy grzech rodzi się z obawy o karę, jest on uznany za niedoskonały. Jeśli żal pochodzi z miłości do Jezusa- jest doskonały.

Postanowienie poprawy – jest to niejako konsekwencja za żal za grzechy. Podczas spowiedzi kapłan powinien wyzwolić w spowiadającym się chęć budowania lepszego świata oraz dać impuls nadziei.

Szczera spowiedź – to czas, kiedy wyznaje się swoje winy.

Zadośćuczynienie - inaczej pokuta.

Mojżesz - Portal Katolicki
kontakt@mojzesz.pl www.mojzesz.pl
Polska